You are here:

Kolebka zycia

Kolebka zycia
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_nauka3.jpgZ biologicznego punktu widzenia znaczenie wody morskiej jako roztworu elektrolitów rozmaitych soli jest szczególnie ważne. Powszechnie przyjmuje się morskie pochodzenie życia; co najmniej przed dwoma miliardami lat, który to okres dzisiejsza wiedza jeszcze coraz bardziej oddala w przeszłość, wobec dużego zróżnicowania i rozmaitości dawniejszych śladów życia zwłaszcza skamieniałości okresu kambryjskiego. Wymownym dowodem morskiego pochodzenia życia może być fakt, że protoplazma zwierząt i roślin morskich, słodkowodnych i lądowych nie może istnieć jako taka, czyli żywa, bez kontaktu z wodą morską, albo wprost bez pogrążenia w roztwór soli bardzo zbliżony do wody morskiej. Płyny cielesne niższych organizmów, których przodkowie nigdy nie opuszczali środowiska morskiego (bezkręgowce morskie), są identyczne z wodą morską. Również środowisko wewnętrzne zwierząt wyższych (krew, limfa, płyny wewnątrzkomórkowe) zbliżone jest bardzo do środowiska zewnętrznego morskich przodków, mimo że w toku ewolucji doznały dość znacznych odchyleń. Można przypuszczać, że przed z górą, dworna miliardami lat, w okresie archeozoicznym, Ziemia ówczesna, pozbawiona wolnego tlenu o temperaturze wyższej niż obecnie, zasilana była różnymi promieniowaniami: wówczas to metan (CH4), amoniak (NH3), wodór i wyłonione pierwotnie z płaszcza Ziemi w następstwie działalności wulkanicznej mogły połączyć się w złożone cząsteczki organiczne i utworzyć proste aminokwasy, które z biegiem czasu przez dalsze syntezy dały prostsze białka, choć nie żywe w dzisiejszym rozumieniu życia. Doświadczenia łat pięćdziesiątych przeprowadzone przez 5.1. Millera potwierdzałyby taką koncepcję. Dowiodły bowiem powstawania prostych aminokwasów w następstwie działania kilkudniowego słabym prądem elektrycznym na mieszaninę gazów zbliżoną do wspomnianej prawdopodobnej pierwotnej atmosfery Ziemi.

Posted by: admin

Related articles
 

Slowa kluczowe: Gniewiński portal, fluorokrzemian glinu, lpk208, kreda sisa, geodeta głogów cennik, Fotoprzekaźnik Sick, vetrex-v90-alphaline, Wiedzopedia, Minikoparka Gorlice, Tanie multiplikatory, przesłony wodoszczelne

Back to Top

Miska wisząca WC Catalano Zero 50 1VSV50N00, salon kosmetyczny N25, Umywalka Simas Arcade 37x28 cm AR035, Balistyka dla snajperów Ejsmont, wypożyczalnia igłofiltrów elastycznych, Umywalka Catalano Star 105x48 1105ST00, laweta Golub-Dobrzyń, Primacon przenośniki rolkowe, Miska wisząca Catalano New light 1VSLI00, płytki łazienkowe Apavisa